Korku, Kaygı, Endişe Bozuklukları

Korku, Kaygı, Endişe Bozuklukları

Bazen hepsi iç içedirler. Biri diğerini çağırır hayatımıza. Kontrol edilebilir ve ölçülü yaşandıklarında dikkati ve konsantrasyonu artırma, performansı artırma,kendimiz ve çevremiz için daha koruyucu olmamızı sağlarlar.Risk taşıyabilecek olaylara karşı daha hazırlıklı olmamızı sağlayabilirler.Örneğin yangın tehlikesinden makul korkan birinin olası tedbirleri alması ama aşırı korkan birinin ortamını neredeyse yaşanmaz hale getirmesi gibi.
Korkular ve kaygılar her zaman içimizdedirler. Duyguya yoğunlaştığımızda derinlerden bir yerlerden yüzeye doğru süzüleceklerdir.
Evet korku ve kaygılarımızı çağırabiliriz.Şiddetlerini hastalık boyutuna getirebiliriz maalesef. Onları hep yaşam alanımız içinde bulundurmamız ve altta yatan geçmiş yüksek streslerimiz, onları kalıcı hale getirebilir.
Kaygılar,kişinin karşılaştığı durum ve olaylar karşısında hissettiği ve engelleyemediği aşırı endişe ve hassasiyet halidir..Şiddeti duyguyu yaratan uyaranın yaptığı stresle ve kişinin bu stresi karşılama duyarlılığıyla orantılıdır.Çok hafifte olabilir çok yoğun da yaşanabilir.
Korkular ise irade ve mantıkla kontrol altına alınamayan , insana tehdit altında olduğu hissini bedensel olarak da yaşatan duygulardır.Korkuda çarpıntı, titreme,terleme,nefes darlığı gibi fiziksel belirtiler mutlaka eşlik eder. Korkularımız spesifik bir duruma veya objeye ait olduğunda fobik bozukluklar ortaya çıkar.klostrofobi,hayvan fobileri, enjeksiyon fobisi,merdiven fobileri gibi ..
Tüm korkularımız anlamlıdırlar ve altlarında bağlantılı duygular taşırlar.
Bu duygular genellenebilmekle birlikte yinede kişiye özel stresler taşırlar.Onlarla birlikte boşaltılmaları çok daha başarılı olur.örneğin çok yoğun klostrofobisi olan birisinde yaşanan bir kaza sonrası sıkışmışlık duygusu çıkabilir.
*** Fobiler belirgindir ama korku ve kaygılar sıkça birbirine karıştırılabilir.Örneğin, gelecek korkusu da diyebiliriz gelecek kaygısı da düşünebiliriz.genel olarak korkunun kaynağı bellidir ve şiddeti yoğundur-kısa sürelidir vurur geçer.Kaygıda ise kaynağı daha belirsizdir ve daha uzun sürelidir. Ortak olan bir şey var ki her ikisi de hayatımızı çekilmez hale getirebilirler.

Paylaş

Önerilen Yazılar